A fogyatékkal élőknek is joguk van a turisztikai szolgáltatások igénybe vételéhez

A teljes körű akadálymentes turizmus ma még inkább csak álom Magyarországon: kis számú vállalkozás vagy civil szervezet foglalkozik fogyatékos emberek számára kínált idegenforgalmi szolgáltatással, pedig igény egyértelműen lenne rá. A feladat nem tűnik bonyolultnak: már létező és működő szolgáltatásokat kellene a speciális célközönség igényeihez igazítani. Ebben sokat segíthetnek a témában jártas szakemberek, illetve a fogyatékossággal élőket,  köztük a mozgáskorlátozottakat képviselő szervezetek, egyesületek.

Számos feltételnek kell ahhoz teljesülnie, hogy megvalósulhasson az egyenlő hozzáférésű turizmus, például a turisztikai célpontok megvalósítása és/vagy fejlesztése esetében alapvetés kellene legyen, hogy a tervezők és a kivitelezők pontosan ismerjék az igénybe vevők szükségleteit, elvárásait – már a tervezés fázisában történjenek egyeztetések, az érintettek bevonásával, rehabilitációs szakemberek szakértelmének igénybevételével. Ezzel elkerülhető lenne, hogy az akadálymentesítés ne csak papíron feleljen meg az elvárásoknak, de a mozgásukban korlátozottak vagy más típusú fogyatékossággal élők valós igényeit is kielégítse.

Az egyes turisztikai attrakciók felkeresése előtt elengedhetetlen, hogy a fogyatékos emberek előzetesen és megbízható információkat szerezve tájékozódhassanak azzal kapcsolatban, hogy készen állnak-e fogadásukra – ennek biztosítása (akadálymentes formában) kritikus mind a szolgáltatók, mind az azt igénybe vevők szempontjából – nagy hangsúlyt kell helyezni a pontos és részletes tájékoztatásra. A turisztikai attrakciók esetében jó lehetőség, hogy  egyértelmű piktogramok jelezzék a megfelelést a számukra, az egyes fogyatékossági típusokat különböző jelzésekkel feltüntetve.

Annak érdekében, hogy tervezhető legyen a szabadidős tevékenység, nagyon időszerű a szálláshelyek és a programok adatbázisba történő összegyűjtése és online felületen való elhelyezése. Egy lokális, régiós vagy országos, illetve határon átnyúló adatbázis nagyban megkönnyítené a választás lehetőségét. A fogyatékkal élőket képviselő szervezetek, egyesületek bevonásával szükség lenne egy magasabb szintű szakmai koordinációra is, ez adhatna keretet a későbbi szabályozáshoz.

Végezetül, megállapítható, hogy az érzékenyítés is kulcsfontosságú az ügy szempontjából: hogy a fogyatékos személyek részvétele is természetessé váljon a a többségi társadalom valamennyi tevékenységében; ez pedig elvezet egy magasabb életminőséghez, mely magába foglalja a rekreációs tevékenységeket, az utazást, a turisztikai látványosságok felkeresését is.

2019-08-06T10:44:54+02:00július 30th, 2019|Hírek|