Bőven van még tartalék az akadálymentes turizmusban

A fogyatékkal élők számára alapvető jog az idegenforgalmi kínálathoz való egyenlő esélyű hozzáférés, ennek megvalósulása azonban sok akadályba ütközik. Erre irányította a figyelmet az az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által támogatott projekt, amelyet a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete és egy szerbiai egyesület közösen valósított meg, egyben rávilágítva megoldási lehetőségekre. A program zárásaként Vincze Andrea, az MCSME elnöke és Dormány Gábor projektmenedzser számolt be az eredményekről.

Amikor az egyenlő esélyű turizmus szélesebb körben való elfogadását és megértését tűzte a zászlajára a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete, egyáltalán nem számíthattak diadalmenetre – ez részben beigazolódott objektív ódon, ugyanakkor nagyon sok pozitív fejlemények is történt. Feltett szándékuk volt, hogy ne csak beszéljenek az egyenlő esélyű turizmusról, hanem tényleges cselekvésre is ösztönözzék az érdekelteket, illetve kezdeményezőként lépjenek fel – partner érdekvédelmi szervezetekkel együtt – az akadálymentes turizmus érdekében. Ennek megfelelően nagy célokkal és komoly várakozással indult el a projekt 2018 februárjában.

Az egyesület elnöke, Vincze Andrea szerint végig igyekeztek megfelelni a saját maguk által felállított elvárásoknak. – Nagyon sokat tanultunk az elmúlt 18 hónap alatt, de azt is látjuk, hogy még mindig rengeteg nyitott kérdés maradt, hogy valóban egyenlő hozzáférésű lehessen a turizmus minden szegmense. A szolgáltatók nyitottsága tetten érhető, több rendezvényünkön is aktív résztvevőként voltak jelen. Egyetértettek abban, hogy ezzel a területtel feltétlenül foglalkozni kell. A szálláshelyek megfelelő akadálymentesítése mellett szóba került többek között a turisztikai attrakciók egyenlő esélyű hozzáférése is. De nyitottak voltak maguk a fogyatékkal élők is, akik szívesen vettek részt a programjainkon.

– A tavaly ősszel megszervezett turisztikai érzékenyítő workshopokon elhangzottak szerint és az elkészült piackutatás is azt mutatja, hogy igenis vannak turisztikai igényei a fogyatékkal élőknek, és a szolgáltatók is nyitottak a fogadásukra. Ugyanakkor, az alapvetően pozitív és támogató hozzáállás ellenére nagy adag bizonytalanság és tapasztalatlanság jellemzi őket. Azt gondoljuk, hogy szükség lenne a két fél között felkészült közvetítő szervezetre, amelyik tisztában van a fogyatékkal élők igényeivel és a turisztikai szolgáltatók irányában is komoly kapcsolatrendszerrel bír – vette át a szót Dormány Gábor. – A projekt egyik legfontosabb hozadéka az lehet, ha ezt az integrátor szerepet minél több érdekvédelmi szervezet magára vállalja a határ mindkét oldalán, ahogyan azt a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete is teszi – vélekedett a projektmenedzser.

Rengeteg ötlet és elképzelés van a továbblépésre (megvalósításuk a fenntartási időszak feladatai), ezek a projekt tapasztalatain alapulnak, részben a mindennapok szolgáltatják őket. Az elért eredményekre alapozva: pl. az egyedülálló akadálymentes turisztikai útmutató, ami hazai és szerbiai helyszínek akadálymentességét mérte fel és ehhez egy komplex módszertant fejlesztett vagy az egyenlő esélyű turizmus piackutatás létrejötte, amely a fogyatékkal élők turisztikai igényeit mérte fel. – Az ezekben rejtőző tartalék még bőven ezután lesz kiaknázva – a fenntartási időszakban is szeretnénk folytatni a missziónkat – tették hozzá a szakemberek. Együttműködve a hasonló érdekvédelmi szervezetekkel a határ mindkét oldalán, törekvés van arra, hogy a teljes turisztikai vertikumban minél nagyobb mértékben érvényesüljön az akadálymentesség, alapozva az univerzális tervezés, az önrendelkező élet megvalósíthatósága és az ésszerű alkalmazkodás elveire és gyakorlatára. Egyesületünk minden kezdeményezésben partner: szakértelmünkkel segítjük kulturális turisztikai, natúrparki/ökoturisztikai vagy éppen települési komplex turisztikai kínálat fejlesztések akadálymentes megvalósulását, mindezt annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők számára a turizmus valóban egyenlő eséllyel hozzáférhetővé váljon.

2019-08-06T10:45:45+02:00július 31st, 2019|Hírek|